De notaris in Spanje

De notaris in Spanje is een partij die een publieke positie betreed. Dit wil zeggen dat deze privé contracten en informaties publiek maakt. De notaris controleert de identiteit van de personen die voorkomen en ziet er op toe dat de desbetreffende betalingen op een transparante manier bewezen worden. De notaris heeft in deze geen verantwoordelijkheid over de inhoud van de akte. De inhoud en de desbetreffende recherche zou verricht moeten worden door uw persoonlijke fiscaal en juridische adviseur, normaal gesproken uw advocaat. Dit is ook één van de redenen waarom de notariskosten relatief laag zijn.

Tijdens de overdracht bij de notaris zullen de advocaten alle benodigde stukken reeds in gereedheid hebben gebracht. De notaris zal de stukken in het Spaans lezen en in het geval u geen Spaans begrijpt zal uw advocaat er voor zorgen dat er een tolk/vertaler aanwezig is. De benodigde betalingen worden meestal via een bankcheck gedaan.

Na het tekenen van de akte zal uw advocaat zorg dragen voor de desbetreffende betaling van belastingen om daarna de akte van het onroerend goed te laten registreren bij het Spaans eigendomsregister.

De notaris wordt normaal gesproken aangewezen door de partij die deze kosten betaald, koper versus advocaat van de koper.