De advocaat in Spanje

Waarom wij u altijd adviseren een eigen onafhankelijke advocaat in te huren welke alleen naar uw belangen kijkt tijdens een onroerend goed transactie in Spanje.

U koopt in Spanje, een land met andere regels en gebruiken dan waar u waarschijnlijk mee bekend bent of zelfs helemaal niet kent. Daarnaast is er normaal gesproken sprake van een grote hoeveelheid gelden en heeft u iemand nodig die aan uw kant staat en die weet wat er wanneer moet gebeuren. Het notariskantoor in Spanje geeft deze dienstverlening niet.

Een advocaat zorgt voor veel zaken zoals onder andere het uitzoeken van alle zaken welke met de transactie zijn gemoeid. Is degene die wil verkopen ook gerechtigd om te verkopen, is de hypotheek afbetaald bij overdracht, zijn er erfdienstbaarheden. Bij nieuwbouw moeten er clausules worden ingezet welke zorgdragen dat de door u reeds aanbetaalde bedragen veilig zijn gesteld, bouw vergunningen gecontroleerd, dat er wordt gebouwd zoals afgesproken, etc. Deze regelt bij oplevering ook dat de nutsvoorzieningen kunnen worden aangesloten. Voor een volledige lijst zie hieronder.

Het honorarium van een advocaat bedraagt meestal 1% plus BTW van de aankoopsom van de woning als vergoeding voor zijn werkzaamheden.

Een advocaat moet onafhankelijk zijn, gebruik daarom geen advocaat van de bouwer of een gezamenlijke advocaat welke optreed voor zowel de koper als de verkoper om kosten uit te sparen.  Indien u geen geschikte advocaat kent, kunnen wij u natuurlijk altijd introduceren bij een advocaat waar wij in het verleden goede ervaringen mee hebben gehad.

Lijst van de te verrichten dienstverleningen door een advocaat:

 1. Instructies van cliënt opvolgen.
 2. Cliënt een overzicht van belastingen en andere onkosten evenals algemeen advies over de procedure verstrekken.
 3. De nodige documentatie betreffende de woning van de verkoper en/of zijn vertegenwoordigers verkrijgen.
 4. Bevestigen dat de huidige eigenaar van het onroerend goed bij is met alle betalingen.
 5. Onderzoek doen bij het Eigendomsregister.
 6. Zo nodig, nagaan of het onroerend goed voldoet aan alle vereisten van de lokale stadsbestemmingsregels. Tevens de eventueel nodige standaard verklaringen van de Gemeente verkrijgen.
 7. Het opstellen en versturen van een urbanistiek rapport met betrekking tot het onroerend goed.
 8. Het opstellen/nakijken van een koopoptieovereenkomst en de desbetreffende aanbetaling regelen, en zo nodig het document namens de cliënt ondertekenen (dmv een volmacht).
 9. Het opstellen van een concept eigendomsakte, de cliënt inlichten over de voltooiing hiervan.
 10. Controleren of de belastingen betaald worden en de eigendomsakte ingeschreven wordt bij het eigendomsregister.
 11. De volledig ingeschreven eigendomsakte, samen met de originele belastingaangiftes en ons titel certificaat aan de cliënt opsturen.

NOTA: Deze samenvatting is enkel een richtlijn, gezien de services zullen variëren, afhankelijk van de eigenschappen van iedere specifieke transactie.

Deze informatie is medeopgesteld door het advocatenkantoor, Arcos & Lamers Asociados.