Koopproces van een woning in Spanje

Welke stappen moeten er worden ondernomen nadat u mondeling akkoord bent?

Reserveringscontract. Op het moment dat u een prijs en andere basis condities overeen bent gekomen moet de verkoper de woning van de markt halen. Dit gebeurt door het tekenen van een reserveringscontract. De koper maakt (in het algemeen) € 6.000 over, meestal naar de rekening van de advocaat van de verkoper. Als koper in een later stadium van de verkoop wil afzien dan zal deze het betaalde bedrag verliezen. Mocht de verkoper van de verkoop afzien dan moet deze het dubbele bedrag aan de koper betalen.

Boeken onderzoek. Nadat het reserveringscontract is getekend zal de advocaat van de koper de benodigde documenten gaan onderzoeken. De advocaat zal onder andere kijken naar de afgegeven vergunningen, zijn er belastingschulden, hoe zit het met de vereniging van eigenaren, is de woning aangesloten op de nuts voorzieningen, etc.

Contrato privado.  Nadat dit onderzoek naar tevredenheid is afgerond wordt het “contrato privado” getekend, vergelijkbaar met het voorlopig koopcontract. Hierin worden de details vastgelegd, zoals binnen welke termijn overdracht, wat blijft er eventueel in de woning achter, etc. De koper betaald bij een bestaande woning meestal 10% van de totale aankoopprijs. Als het een nieuwbouw woning betreft dan wordt meestal 20-30% van de totale aankoopprijs betaald vermeerdert met BTW.

Notaris. Bij de notaris worden de publieke akten getekend en de resterende bedragen worden verrekend, meestal per check. Nadat de nieuwe eigenaar is ingeschreven is de woning officieel verkocht.